perjantai 17. joulukuuta 2010

Vesireittipilotit- opettajien koulutusiltapäivä 15.12.2010

Oppimista kaikkialla, tutkivaa oppimista, vesireitin taustaa ja käytännön toteutus, bussien tilausohjeet, MoViE- palvelun ja kännyköiden käyttöopastusta… siinä asioita ja aiheita, joita kävimme läpi Vesireitin pilottiopettajien kanssa koulutusiltapäivän aikana. Tammi-helmikuussa 2011 toteutettavan Vesireitin toisen pilotin opettajat ovat helsinkiläisistä kouluista ja pilottiin osallistuu viidennen ja seitsemännen luokan oppilaita. Innolla jäämme odottamaan Vesireitiltä oppilaiden, opettajien, oppaiden, hankeryhmän ja muiden toimijoiden kokemuksia.

t. Tiina

Tervetuloa Teknoreittiblogiin!

Teknoreitillä kamera käy! – Mobiililaitteet tutkivan oppimisen välineinä


Teknoreitti-hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda oppimisympäristöjen toimintatapoja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen koulun arjessa ja koulun ulkopuolella. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen oppiainejakoisesta opetuksesta aihekokonaisuuksien ja teemojen kautta opiskeluun hyödyntäen tutkivan oppimisen menetelmää. Hankkeessa kehitetään erilaisten oppimisympäristöjen verkosto, joka vahvistaa monipuolisen ja syvällisen ymmärryksen rakentumista oppimisen kohteena olevasta ilmiöstä.


Teknoreiteillä on neljä teemaa: vesi-, tuli-, ilma- ja maa. Teknoreiteistä ensimmäistä eli vesireittiä pilotoidaan espoolaisten, helsinkiläisten ja vantaalaisten koulujen kanssa lukuvuoden 2010-2011 aikana.
Vesireitillä oppilaat tutkivat ympäristöä hyödyntäen tutkivan oppimisen periaatteita ja keräävät aineistoa koulun ympäristöstä, Heurekasta, Tekniikan museosta ja HSY Veden kohteista mobiililaitteiden avulla. Tavoitteena on, että eri ympäristöt muodostavat yhdessä toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Pilottien aikana testaamme yhteistyössä mukana olevien yritysten kehittämiä erilaisia mobiilipalveluita. Tämän blogin kautta voit osallistua Teknoreittien kehittämiseen ja seurata pilottien etenemistä.

Teknoreittiterveisin Tiina Korhonen/Teknoreittihankeryhmän vetäjä/Koulumestarin koulu ja oppimiskeskus Innokas